Skicka in ditt ROT-avdrags underlag till mig

ROT-avdraget gäller 30% på arbetskostnader.

Här så kan du fylla i och skicka din ROT-avdrags ansökan till oss och vi registrerar den till Skatteverket.

Något som är viktigt att få till rätt är själva fastighets beteckningen. Om du inte vet själva beteckningsnummret, så föreslår vi att du loggar in på SKATTEVERKETS HEMSIDA och hämtar informationen där ifrån.

Handläggningstiden blir längre om du skulle skriva fel beteckning.

Om din ansökan får ett avslag, så blir du debiterad i efterhand motsvarande det belopp ansökan avser.

Vill du läsa mer om ROT-avdrag, så kan du göra det här.